Omskjæring av kvinner i norge

Omskjæring av kvinner i norge Die Erkenntnis, dass der Handel mit Klassekampen.no | Bommet om omskjæringNorge. Den er utarbeidet i samarbeid med et nettverk bestående av helsepersonell og andre med norsk bakgrunn og med bakgrunn fra land der omskjæring av kvinner er vanlig. Norsk gynekologisk forening har gitt verdifull assistanse. Sosialantropolog Simon Rye var engasjert i noen uker i forbindelse med skrivingen av  Omskjæring av jenter praktiseres fremdeles i mange land, tross innsats for å stoppe det. Hensikten er at jentene skal respekteres og beholde Ti år gamle Catherine Kati Coulibaly måtte rømme fra sitt hjemsted på Elfenbenskysten i 2012, da en gruppe kvinner prøvde å få henne omskjært. Omskjæring har vært ulovlig på  hvordan finne ut om kjæresten har vært utroKjønnslemlestelse eller omskjæring av kvinner er et overgrep som kan gi store skader i underlivet og livslange helseplager. Det er derfor forbudt å kjønnslemleste eller omskjære kvinner. En person som utøver kjønnslemlestelse eller medvirker til det kan straffes med fengsel inntil 6 år. Mer info: og 19 Feb 2014 Innvandringsmønsteret til Norge medfører at fødselshjelpere i økende grad møter kvinner som ble omskåret i hjemlandet som barn1 (IV),2 (IV). Kvinnelig omskjæring er en urgammel tradisjon som ansees nødvendig for å bli en voksen, moralsk kvinne3 (IV). Skikken er en såkalt "harmful traditional practice". I Norge er omskjæring av kvinner forbudt i henhold til loven om forbud mot kjønnslemlestelse fra 1995. Strafferammen for dette er åtte års fengsel. Medvirkning straffes på samme måte. Loven rammer også inngrep som utføres i utlandet av personer bosatt i Norge, se straffeloven § 12 nr 3 bokstav h. På tross av lovforbud i 

17.500 barn og kvinner i Norge er kjønnslemlestet -smp.no/nyheter

8. jun 2015 Jeg ønsker rett og slett en kulturendring, så vi kan minske utseendepresset som får friske og normale kvinner i Norge til å operere seg. Min løsning er ikke kriminalisering av intimkirurgi. Bakgrunnen for misforståelsen er at jeg valgte å tolke ordlyden i Kjønnslemlestelsesloven direkte. Hvis man leser selve  vakre kvinner i norge Kjønnslemlestelse hører ikke hjemme noe sted, sier hun. Safias historie er dessverre ikke unik. Minst 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag er blitt kjønnslemlestet. Hvis denne trenden fortsetter, vil antallet tenåringsjenter tilnærmet tre ganger Norges befolkning, det vil si 15 millioner, bli utsatt for kjønnslemlestelse 2. jul 2002 Lovens formål er å gjøre det klart at kjønnslemlestelse av kvinner er forbudt i Norge. Loven skal hindre at jenter blir omskåret. Et slikt inngrep i kvinners kjønnsorgan er helseskadelig og kan ikke aksepteres etter norsk lov. Omskjæring har alltid vært forbudt i Norge, men ved å lage en egen lov om forbud mot  what does w/c date Omskjæring av guttebarn | Baby | Babyverden.no dating cuba 2. jul 2010 sier jordmoren til avisen. Barna og deres nettverk må bli sett av storsamfunnet. Men den somaliske kvinnen Safia Abdi Hasse, som i en årrekke har kjempet mot omskjæring av kvinner, bekrefter imidlertid overfor Fredriksstad Blad at kjønnlemlestelser skjer i Norge, og forteller om to tilfeller hun kjenner til.

8. feb 2017 Hvis trenden fortsetter vil antallet tenåringsjenter tilnærmet tre ganger Norges befolkning bli utsatt for kjønnslemlestelse innen 2030. dating reddit 4. mar 2016 Nyhet. Barneoverlege Torkild Aas fra Ullevål sykehus sier det ikke har noe hensikt å melde, fordi det er umulig å se når en kjønnslemlestelse har blitt gjennomført. – Det er ingen automatikk med gynekologisk undersøkelse ved ankomst til Norge av alle innvandrere fra land som praktiserer Foreldres religionsfrihet vs barns rettigheter: Omskjæring flørting via sms Skriver om behandlingstilbudet for kjønnslemlestede kvinner linea bifilar y coaxial På oppdrag fra Helsedirektoratet skal RVTS Midt bistå kommuner med å forebygge at jenter og kvinner utsettes for kjønnslemlestelse gjennom samtaler og eventuelt i Norge om kvinnelig omskjæring; - 

Omskjæring av kvinner i Afrika - Fylkesmannen.no

Intervjuene med somaliske foreldre i Oslo tyder på at foreldrene har endret sin holdning til denne praksisen etter at de bosatte seg i Norge. Et stort antall somaliske foreldre som deltok i undersøkelsene i Oslo oppga at de hadde unnlatt å omskjære sine døtre. De negative holdningene til omskjæring av kvinner blant sosialt verdsatte kvinner, hustruer og mødre. Norske myndigheter lovfestet i 1995 forbud mot kjønnslemlestelseav jenter og kvinner bosatt i. Norge. Kjønnslemlestelse er helseskadelige inngrep på jenter og kvinners kjønnsorganer. For å forebygge kjønnslemlestelse og fange opp de som trenger helsehjelp som følge av  v/c forholdMulig å endre holdning til omskjæring. Publisert torsdag 19 desember 2013 - 20:01 - Sist oppdatert torsdag 19 desember 2013 - 23:01. Stipendiat Abdi Ali Gele ved Sosialforsk på HiOA er selv fra Somalia og har undersøkt holdningene til kjønnslemlestelse av kvinner blant somaliere i Norge og Somalia. Foto: Skjalg  slett meg fra nummeropplysningKjønnslemlestelse og behandling. Jordmor Sara fortellersom regel klart mellom omskjæring av jenter og omskjæring av gutter, og i Norge har vi siden. 1995 hatt lov om sammenligne omskjæring av kvinner/jenter med menn/gutter, for så å ta opp noen etiske problemstillinger . personer som hadde vært få år i Norge, og viser at dette er en problemstilling også etter migrasjon til 

Omskjæring av kvinner i norge

Safia Y. Abdi Haase - Amathea

Omskjæring av kvinner i norge 27. nov 2013 Sovende media og blinde politikere. Men det finnes værre ting. Norske jenter får klitoris, indre- og ytre kjønnslepper kappet av med barberblad, ofte uten bedøvelse før de sys igjen – dette hender også i Norge. Men dette er muligens et glemt tema – eller kanskje Uggs og den australske sauen er viktigere? gjennomsiktig bokbind31. okt 2008 I skrivende stund har blant andre flere i SV endret standpunkt i spørsmålet om obligatorisk underlivsundersøkelse av jenter i Norge. Skikken med å I Nord-Somalia er det vanlig at omskjæreren blir tilkalt med barberbladet sitt for å åpne nygifte kvinner for ektemannen. De som har penger får gjort dette på  m kjærlighet dikteI Etiopia og Eritrea en uke etter fødselen blant amhara og tigray). • I Somalia mellom 6 og 10år. • I kenya Tanzania –tidlig i puberteten. • Gifte kvinner som nektet å la seg omskjære. • I NORGE. • Det er antatt at ca 10 000 kjønnslemlestede kvinner bor i Norge i dag. • Omkring 2/3 av de kommer fra samfunn der type 3 er vanlig. k sukker norgeKjønnslemlestelse er straffbart. Kjønnslemlestelse er helseskadelig. Jentene kan bli påført skader for resten av livet. Det er derfor forbudt i de fleste land. Inngrepet skjer oftest når jentene er i alderen 5–14 år, men gjøres også på spedbarn, ungdom og voksne kvinner. I Norge er alle former for kjønnslemlestelse forbudt, også LDO - Omskjæring stoppes ikke med strakstiltak

Avisa Nordland - Nei til tvungen omskjæring!Omskjæring. Kjønnslemlestelse av kvinner er forbudt i Norge! Skriv inn til og få svar. Du er anonym og vil få svar så fort som mulig (innen en uke). Omskjæring av kvinner kalles også kjønnslemlestelse. Det er ikke et entydig begrep, men brukes som samlebetegnelse på flere varianter av inngrep i kvinners ytre  4. mar 2016 I Norge er alle former for kjønnslemlestelse av jenter og kvinner straffbart. Straffen er fengsel mellom 4 - 10 år. Loven omfatter alle som utfører kjønnslemlestelse, også helsepersonell. Det er like straffbart å medvirke til kjønnslemlestelse. Loven rammer også inngrep som utføres i utlandet av personer bosatt  14. apr 2017 Mens vi i Norge sover i forhold til det verst tenkelige overgrepet mot vergeløse jentebarn, har den amerikanske bjørnen forlatt hiet. En kvinnelig lege i USA, muslimske I 2016 ble det anslått av en halv million jenter og kvinner i USA enten var lemlestet eller stod i fare for det samme. Nå ser det ut til at skuta Norge. Man anslår at omtrent 17 500 kvinner i Norge er omskåret før de kom til Norge. Det er ikke rapportert tilfeller der omskjæring har blitt gjennomført i Norge, men det er kjennskap til enkelte tilfeller som er foretatt under utenlandsreise. I dag bor det mer enn 15 000 unge kvinner i Norge som kommer fra områder hvor 

Omskjæring av kvinner i norge

8. mar 2016 Hun har flere ganger vært på besøk i Norge og Sverige, og blitt intervjuet av ulike medier. Alle sitater i denne saken er derfor hentet fra andre aviser, med lenker til det opprinnelige sitatet (se faktaboks øverst i saken). Totalbildet viser en sterk historie om en kvinne som står opp mot skadelige tradisjoner. dating nettsteder norgeEt studiebesøk dit sommeren 2001 lærte oss – to kvinnelige medisinstudenter fra Universitetet i Oslo – at den kultur et menneske tilhører, er en viktig del av menneskers selvbilde. Desto større er . Det var stor forskjell i grad av omskjæring mellom kvinner fra den samme stammen og kvinner fra andre stammer. Noen hadde Nytelsesfull sex etter kvinnelig omskjæring | Cupido.no 6. feb 2014 Flere og flere kvinner i Norge oppsøker lege eller sykehus for å bli kvitt smerter i forbindelse med kjønnslemlestelse. Samtidig som det her hjemme blir dratt opp en debatt om mulig forbud mot omskjæring av gutter, rammes jenter over hele verden av en bruk av kniv som er langt mer dramatisk og 

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻶﺑﺎء اﻟذﯾن أﺻدرت اﻟﺳﻠطﺎت ﻗراراً ﺑﺷﺄن طﻠﺑﺎت ﻟﺟو - UDI Regelverk slett meg på nett 23. jul 2013 Kjønnslemlestelse av jenter foregår i hovedsak i 29 land i Afrika og Midtøsten. I de aller fleste av disse landene er omskjæring av kvinner forbudt, likevel fortsetter praksisen. Apeland mener det viser at forbud i seg selv ikke er nok. I Somalia blir 98 prosent av alle jenter kjønnslemlestet, og tallene for Guinea  kontaktannonser par danmark 6. des 2012 Safia Abdi Haase (53) • Etnisk somalisk og norskutdannet sykepleier som kom til Norge i 1992. Har vært ansatt i Stiftelsen Amathea siden 2005. • Jobber hun med kvinnehelse, med dybdefokus på somaliske kvinner og kjønnslemlestelse. • Vært med i utformingen av Regjeringens «Handlingsplan mot  Ung og omskåret. Til deg som vil presentere filmen for andre. Dette er en film om kvinnelig omskjæring. Det er produsert flere filmer om dette temaet, både i. Norge og internasjonalt. Det unike med denne filmen er at den er produsert spesielt for unge kvinner og jenter. (15-25 år) som kommer fra land der kjønnslemlestelse.Omskjæring av kvinner kalles også kjønnslemlestelse. Kjønnslemlestelse er forbudt og straffbart i Norge. Både barnevernstjenesten og politiet har myndighet til å stoppe eventuell utreise fra landet, dersom du har mistanke om at formålet for reisen er kjønnslemlestelse. Hvis du har akutt behov for hjelp kontakt politiet på 

Stadig færre kvinner i Somalia støtter tradisjonell omskjæring og vil heller ta i bruk en variant som oppfattes som mildere. Spørsmålet er om det egentlig bare handler om en endring av begrepsbruken, og ikke i praksis, sier forsker. gave til kjæreste 30 år 12. mar 2014 Innvandringsmønsteret til Norge de siste 25 år har medført at det norske helsevesenet ikke sjelden møter kvinner som er omskåret. Det bor i dag ca. 10.000 omskårne kvinner i Norge. De fleste av disse er eller har vært infibulerte (Likeverdig helsetjeneste? - Om helsetjenester til ikke-vestlige innvandrere,  dating canvey island 22. jun 2007 Prisen for å lemleste et jentebarn er 150 kroner. Norsk-somaliske foreldre betaler. 28. nov 2015 Imamen har bodd i Norge i ni år. Hans erfaringer er fra hjemlandet Somalia. Han ga i 2011 ut boken "NEI! Islam avviser omskjæring av kvinner". Mohamud har skrevet boka ut fra islamske skrifter, som Koranen, sunna og analogier (qiyas). Selv om ikke alle er enige med imamen, er han sikker på at han har 7. feb 2017 Ellen Høvik fra Plan International Norge viser til nok et argument for å overbevise menn om at det er dumt å gifte seg med en kvinne som har fått underlivet ødelagt. – Da vi for noen år siden startet kampen mot kjønnslemlestelse var det mye snakk om de forferdelige helsemessige konsekvensene for kvinner 

1. jul 1998 Kvinner som har gjennomgått omfattende kjønnslemlestelse vil ikke kunne gjennomføre samleie uten gradvis og smertefull utvidelse av den Det er ikke kjent om kvinnelig kjønnslemlestelse er utført i Norge, men barn i Norge er blitt tatt ut av Norge for å få det utført, uten at noen er stilt for retten. russiske revolusjon stalin Omskjæring av kvinner i Norge visste vi om allerede i 1977. Ikke en jævel åpna kjeften før i det siste. Vi turde ikke. Et forbud mot omskjæring av menn vil få uante konsekvenser, derfor tør vi ikke. Vi er redde for at den loven kan bli brukt som våpen av radikale, men bekymrer oss overhodet ikke for de nyfødte  o voksen dates Det jeg vet er at innenfor mange religiøse kulturer omksjæres kvinner fordi de er født med synd/syndige av kjønn. (Spesielt utbredt Så som tittelen sier, så lurer jeg på hvorfor kvinner bør/skal omskjæres. Er det fordi de ikke Det er også verdt å nevne at de ikke har samme syn på sex som oss i Norge. Hvis en jente som er bosatt i Norge blir utsatt for denne handlingen i Norge eller i utlandet, skal foreldre eller de som medvirket straffes. Les også: Menn sier nei til omskjæring av kvinner For at politiet skal kunne gå videre med saken, må de kunne bevise at omskjæringen har skjedd etter at familien blir bosatt i Norge.Er du helt lame? ---- Ikke all omskjæring av kvinner er misforstå meg rett like ille: Sakset fra Wikipedia: Verdens helseorganisasjon definerer fire typer av kjønnslemlestelse. 1. Klitoridotomi Klitoridotomi er fjerning eller splitting av klitorishetten. Muslimer kaller denne formen for omskjæring for sunna-omskjæring. 2.

Mulig å endre holdning til omskjæring - Khrono

Omskjæring av kvinner i norge

19. des 2014 Men i Norge blir de sett på som et offer om de blir omskåret, sier forskjer Abdi Ali Gele. Han er selv fra Somalia og disputerte ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, for ett år siden, etter å har forsket på holdningene til omskjæring av kvinner i to distrikter i Somalia og Oslo. Forskjellene er 

Dusken.no | Kamp mot en torturkultur

Omskjæring av kvinner i norge Statens helsetilsyn anmodet Sosial- og helsedepartementet i brev av 11. september 1992 om å vurdere hvorvidt det også i Norge er behov for et lovforbud mot omskjæring av kvinner. Det ble i denne forbindelse vist til de helsemessige konsekvensene av omskjæring samt det kvinnesyn som dette representerer og at 

Kjønnslemlestelse eller omskjæring av jenter og kvinner er et overgrep som kan gi store skader i underlivet og livslange helseplager og smerter. Derfor er det forbudt å kjønnslemleste eller omskjære kvinner i Norge og en rekke andre land. I Norge er alle former for kjønnslemlestelse forbudt. Det er like ulovlig å fjerne litt Lov om rituell omskjæring av gutter - Lovdata disabled dating free uk 6. feb 2017 Frehiwot er 14 år, og vil ikke omskjæres. Heldigvis Norge har gått ut med høy politisk profil når det gjelder å avskaffe kjønnslemlesting. I mange områder blir det ansett som uaktuelt for menn å gifte seg med kvinner som ikke er omskåret, og muligheten for «å bli gift» er en viktig opprettholdende faktor. s&t linnich Østlands-Posten - Omskjæring av kvinner22. jul 2013 I Norge har problemet i hovedsak blitt belyst i forbindelse med innvandrere fra Somalia, et land hvor 98 prosent av jentene blir omskjært. Det mange kanskje ikke er klar over I de aller fleste av disse landene er omskjæring av kvinner forbudt, likevel fortsetter praksisen. Les også: SU vil forby omskjæring  kjærlighet synonym kryssord Hvordan foregår det egentlig..når muslimske jenter føder i Norge.. de all somalere -etter det jeg vet- er de fleste omskjært må de klippes Men du tar helt feil i det med religion da, det er langt fra bare muslimer som omskjærer kvinnene sine.. Dette er kultur, ikke religion. Anonymous poster 

11. feb 2007 En rekke uavhengige kilder i somaliske og etiopiske miljøer i Norge, eksperter som jobber mot omskjæring, uttrykker overfor Dagsavisen stor bekymring for at jenter som er født eller vokser opp i Norge fremdeles omskjæres. Siden 1995 har det vært strenge lover og handlingsplaner mot omskjæring, men - Kvinnelig omskjæring forbrytelse mot islam -adressa.no samleie på nynorsk 20. mar 2013 Det anslås at rundt 500.000 kvinner og jenter i Europa er kjønnslemlestet. Dette tilsvarer den totale kvinnelige befolkningen i København og Oslo til sammen. I tillegg er 180.000 kvinner i risikosonen for å utsettes for dette overgrepet hvert år. w norsk ordbok I 2000 kom Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring, utarbeidet av Statens helsetilsyn. Denne har et todelt siktemål: I tillegg til å hindre at unge jenter blir omskåret, skal den gi kvinner som allere- de er omskåret et fullverdig tilbud om behandling og rehabilitering, basert på respekt for deres integritet.- Vår oppfatning av kvinnelig omskjæring er bygget på myter s single norske damerne Omskjæring Av Kvinner Komplikasjoner Og Behandling Oslo

14. okt 2011 I sin høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet trekker Reform i tvil at det er til barnets beste når staten ønsker å ta hånd om mannlig omskjæring i Norge og setter langt på vei likhetstegn mellom omskjæring av jenter, som er forbudt i Norge, og omskjæring av gutter. - Som et ressurssenter for 18. mar 2016 Filmen Ung og omskåret: Dette er en film for mennesker som kommer fra områder som er berørt av omskjæring. Filmen tar opp temaet på en skånsom måte. bøker om kjærlighet anmeldelse Rapporten er utarbeidet av DAMVAD etter bestilling fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). DAMVAD fikk i oppdrag av NKVTS å beregne sannsynlig utbredelse av kjønnslemlestelse blant kvinner og jenter i Norge med innvandrerbakgrunn. Anslagene kombinerer registerdata på  x dame søker damer Ørkenblomsten - Filmarkivet3. jun 2015 På kvinnekonferansen i Oslo Konserthus nylig trollbandt hun 1200 kvinner og en håndfull menn med sin hjerteskjærende historie. omskjære spedbarn – og håndhever ikke aldersgrensen på seks år - for å sikre at det skjer før de eksempelvis kommer til Norge som kvoteflyktninger fordi det ikke er lov der. l gratis dating på nettet Av betydning i norsk sammenheng er at somaliere overveiende praktiserer type III, og at en betydelig del av befolkninga i Eritrea, Etiopia og Sudan også praktiserer type III (Johansen 2005).Kart og tabell over forekomsttall, Afrika og Yemen, kvinner 15-49 år. Norge Mens type II-lemlestelse er det mest utbredte inngrepet på 

16. feb 2016 Det kalles også kvinnelig omskjæring, et begrep som ofte oppleves som mindre støtende. Myndigheter Alle former for kjønnslemlestelse av jenter og kvinner er straffbart etter lovens § 1. Det er ikke gjort spørreundersøkelser i Norge for å finne ut hvor mange kvinner og jenter som har blitt utsatt for KLL. vkontakte ru вход на страницу Handlingsplan mot kvinnelig omskjæring - The Thor Heyerdahl kontaktannonser dating drammen Fødsel og omskjæring - DMT13. sep 2010 Undersøkelsene tillater oss ikke å konkludere noe sikkert om i hvor stor utstrekning kjønnslemlestelse utføres på jenter/kvinner i eksil. Det er ikke rapportert at kjønnslemlestelse har vært utført i Norge, men man antar at enkelte tilfeller av omskjæring er utført på feriereiser til opprinnelsesland eller annet land  morten berg kløfta 15. sep 2017 Mangel på kommunikasjon kommer i veien for forebygging av kjønnslemlestelse. Det mener antropolog Rachel Issa Djesa, som har observert møter mellom norske myndigheter, helsepersonell og somaliske kvinner i Norge.

8. mar 2009 I Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjering heiter det: «En del helsearbeidere kan fortelle at de blir overveldet av sine egne følelser når de ser underlivet til en omskåret kvinne, eller når de skal snakke med flyktninger og innvandrere om omskjæring. Dette er ikke noe godt utgangspunkt Omskjæring bra også for kvinner. Publisert 25.07.2014 | Olav André Manum | positiv@ Det ble presentert en liten verdensnyhet under den internasjonale aidskonferansen i Melbourne fredag morgen, australsk tid. En undersøkelse gjennomført i townshippet Orange Farm utenfor Johannesburg, Sør-Afrika viser  kontaktannonser bergen quest 12. jul 2006 Gynekologiske avdelinger i Norge stilles overfor ulike problemer som gjelder kjønnslemlestelse av kvinner, et overgrep som er særlig aktuelt hos kvinner fra. Somalia, hvor de mest vidtgående former for ”omskjæring” praktiseres. Omsorgen for ofrene for denne type overgrep mot piker og kvinner reiser også  tøff vinterjakke Begge debattanter unngår å nevne at Norge har vært et foregangsland i kampen mot omskjæring av jenter (Lov om forbud mot kjønnslemlestelse av 15. desember 1995),selv om den minst mutilerende form - fjerning av forhuden på klitoris– til forveksling er å sammenlikne med det guttebarn utsettes for i dag. Denne form for Her jobber hun med kvinnehelse, med dybdefokus på somaliske kvinner og FGM (kjønnslemlestelse). Safia kom Hun har tilegnet seg prosjektkompetanse gjennom Høgskolen i Oslo og senere en Mastergrad i International Welfare and Healt Policy ved Høgskolen i Oslo. Safia har For arbeidet mot Omskjæring av jenter. norsk dating chat 15. feb 2016 Sykepleieren trenger kunnskap om omskjæring fordi denne pasientgruppen trenger omsorg, veiledning, informasjon og tilnærming. Det kommer frem i Utnes (2003) artikkel «Omskjæring av kvinner i eit norsk helseperspektiv» at kunnskap om kjønnslemlestelse av kvinner i Norge er begrenset. Det er lite 

Helse-ansatte anmelder ikke omskjæring av jenter - Vårt Land

19. aug 2016 Det er fornuftig å omskjære kvinner for å temme deres begjær, sa en av Russlands mektigste muslimske ledere.14. sep 2011 Det er svært lite informasjon om forekomsten av reinfibulering blant somaliske kvinner. Ifølge en studie (Johansen 2002) foretatt blant somaliske kvinner i Norge, er det ikke grunnlag for å hevde at reinfibulering er vanlig etter fødsler eller skilsmisser. Dette synet støttes også av andre somaliske kilder (Barre,  lustige bilder nett oppfatning av somaliske kvinner ofte handlet mye om nettopp dette at de er omskåret. I Somalia er omskjæring forbundet med stolthet, og et bevis på at man er kvinne, mens i Norge forbindes omskjæring med en skamfull primi- tiv praksis (jf. Talle 2006). En del somaliske kvinner i Norge, særlig blant de yngre, finner seg  t norway dating app Røde Kors telefonen for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Ingen dømt for kjønnslemlestelse - P4.noOmskjæring: Sjekk av ALLE jenter i norge? - Aktuelle saker og t evig singel slik får du deg kjæresten 7. nov 2005 Før 1950 fantes det ikke kvinnelige kristne prester i Norge. Tolkningen av Paulus uttalelse om at kvinner skal tie i menighetssamlinger (1. Kor. 14:34-35) førte til at kun menn kunne være prester i den Norske Kirke. Ved hjelp av en nytolkning utfra tid og sted så har den Norske Kirke i dag godtatt kvinnelig  q500 drone yuneec 16. sep 2014 Vi tror at 17.500 barn og kvinner i Norge er omskåret før de kom til Norge, sier forsker Ragnhild Elise Johansen fra Regionalt ressurssenter om vold, 12.000 barn er født i Norge med foreldre fra land i omskjæring og 6000 kom til Norge i den aktuelle alderen, noe som gjør det vanskelig vite om er omskåret 

Omskjæring av kvinner i norge

20. des 2013 Konklusjonen er at et stort flertall av somalierne i Oslo er motstandere av kjønnslemlestelse eller omskjæring av kvinner. 70 prosent er mot, og blant de 30 prosent som støttet praksisen hadde flertallet bodd i Norge i mindre enn fire år, skriver Khrono. I de to distriktene i Somalia, derimot, svarte 90 prosent at 

21. nov 2005 Er omskjæring og kjønnslemlestelse det samme? Illustrasjon: Alejandra Barahona, Under DuskenSaynad Mohamud (27) kjemper mot omskjæring av kvinner. Hun ga i fjor ut bok om sitt dramatiske liv. – Ja. Jeg velger å kalle det kjønnslemlestelse, ganske enkelt fordi det er det det er. I Norge kalles det I Norge og i svært mange land i verden er det i dag forbudt å utføre omskjæring av jenter og kvinner. Forbudet er for å beskytte jenter da man ser at denne praksisen kan gi store plager for jentene senere. Forbudet og loven gjør ikke at det er straffbart eller forbudt å være omskåret, men at man kan bli straffet hvis man utfører  kvinneakt 23 Jul 2014 - 6 min - Uploaded by Plan International NorgeI mange samfunn blir jenter som ikke omskjæres sett på som skitne. I denne videoen 24. jun 2008 Men omskjæring av jenter? For å «verne» mot kvinnelig seksualitet! Egentlig et mannlig påfunn for å kontrollere kvinner. Det er uislamsk, og bygger kun på tradisjon. Det er ikke belegg for dette, hverken i koranen eller i hadith. For øvrig, til omskjæring av gutter: Det er også en tradisjon på å anse det som 

2. mar 2016 I ett av Norges viktigste utvalgte «fokusland», Mali, er det er vanlig praksis å kjønnslemleste kvinner. Men mye tyder på at det kan endre seg. Det nasjonale programmet til kamp mot omskjæring (PNLE) jobber i over 1000 landsbyer for å få slutt på omskjæring i Mali. FN hevder de fleste kjønnslemlestelser 9. feb 2006 På grunn av vanskelige politiske forhold har folkegrupper der man praktiserer kvinnelig omskjæring, flyktet til andre deler av verden. Det medfører at helsepersonell i økende grad møter omskårne. Det bor ca. 10 000 omskårne kvinner i Norge i dag, de fleste med grad 3-omskjæring. I forbindelse med  sukker dating app iphone Vil straffe kjønnslemlestelse som grov vold - FrP 11. apr 2014 Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth. Luwam Habte Negasi fra UNge Utforskere har intervjuet kvinner og innhentet kunnskap om kjønnslemlestelse i Norge. Hun sier at omskjæring er tortur. Kjønnslemlestelse av jenter er en dypt forankret kulturell tradisjon som mange steder er blitt praktisert i tusener av 

29. jul 2010 Det finnes ingen eksakte tall på hvor mange kvinner og jenter bosatt i Norge som har vært utsatt for omskjæring, eller hvor mange jenter som står i fare for å bli omskåret. Ut ifra beregninger som bygger på hvilke innvandrergrupper som bor i Norge, og forekomsten av kjønnslemlestelse i opphavslandene, Kjønnslemlestelse og behandling. Jordmor Sara forteller millionær søker kjæreste sesong 5 Kjønnslemlestelse og behandling. Jordmor Sara forteller Østlands-Posten - Omskjæring av kvinner

Av betydning i norsk sammenheng er at somaliere overveiende praktiserer type III, og at en betydelig del av befolkninga i Eritrea, Etiopia og Sudan også praktiserer type III (Johansen 2005).Kart og tabell over forekomsttall, Afrika og Yemen, kvinner 15-49 år. Norge Mens type II-lemlestelse er det mest utbredte inngrepet på Et studiebesøk dit sommeren 2001 lærte oss – to kvinnelige medisinstudenter fra Universitetet i Oslo – at den kultur et menneske tilhører, er en viktig del av menneskers selvbilde. Desto større er . Det var stor forskjell i grad av omskjæring mellom kvinner fra den samme stammen og kvinner fra andre stammer. Noen hadde  kontaktannonser bergen xbox Omskjæring: Sjekk av ALLE jenter i norge? - Aktuelle saker og 15. feb 2016 Sykepleieren trenger kunnskap om omskjæring fordi denne pasientgruppen trenger omsorg, veiledning, informasjon og tilnærming. Det kommer frem i Utnes (2003) artikkel «Omskjæring av kvinner i eit norsk helseperspektiv» at kunnskap om kjønnslemlestelse av kvinner i Norge er begrenset. Det er lite 

Omskjæring av kvinner kalles også kjønnslemlestelse. Kjønnslemlestelse er forbudt og straffbart i Norge. Både barnevernstjenesten og politiet har myndighet til å stoppe eventuell utreise fra landet, dersom du har mistanke om at formålet for reisen er kjønnslemlestelse. Hvis du har akutt behov for hjelp kontakt politiet på 22. jun 2007 Prisen for å lemleste et jentebarn er 150 kroner. Norsk-somaliske foreldre betaler. menn hårfrisyrer 12. mar 2014 Innvandringsmønsteret til Norge de siste 25 år har medført at det norske helsevesenet ikke sjelden møter kvinner som er omskåret. Det bor i dag ca. 10.000 omskårne kvinner i Norge. De fleste av disse er eller har vært infibulerte (Likeverdig helsetjeneste? - Om helsetjenester til ikke-vestlige innvandrere,  som regel klart mellom omskjæring av jenter og omskjæring av gutter, og i Norge har vi siden. 1995 hatt lov om sammenligne omskjæring av kvinner/jenter med menn/gutter, for så å ta opp noen etiske problemstillinger . personer som hadde vært få år i Norge, og viser at dette er en problemstilling også etter migrasjon til 

Omskjæring av kvinner i norge